Balder & TorPå besök hos ingenjörstrupperna i Jwayya.
Visiting our friends at Jwayya - the engineers.

 


Här har ni mig uppflugen på Balder utanför postering 9-48 i FINBATT.
Me on Balder outside outpost 9-48 in FINBATT.

 


Precis i närhet av israeliska gränsen - Rosh Haniqra/Ra´s an Naqurah.
Nearby the Israel border - Rosh Haniqra/Ra´s an Naqurah.

Galleriet

The Boys <<--  -->> Vurpan


Magnus Beronius 1998-12-05
Sidan senast uppdaterad 2008-09-03