Historien om UNIFIL

United Nation

A.) Unifil är en förkortning för
United Nations Interim Forces in Lebanon.
I svensk översättning betyder det;
Förenta Nationernas tillfälliga styrka i Libanon. Fredsstyrkan har dock blivit i högsta grad stationär. I skrivande stund (1999) har den varit grupperad i södra Libanon i 21 år.

Israeliska trupper på väg genom Naquora
Israeliska "Merkavor" på patrull

B.) Det var Israels invasion av Libanon 1978 som föranledde bildandet av UNIFIL. Invasionen föregicks av många års attacker mot Israel av den palestinska befrielserörelsen PLO, som hade baser i södra Libanon och var den dominerande maktfaktorn i den delen av landet. PLO-attackerna besvarades ofta med massiv israelisk vedergällning.

C.) Den 11 mars 1978 attackerades en buss i Tel Aviv, enl. israeliska källor dödades 37 människor, 76 sårades. PLO tog på sig ansvaret för attacken. Israel svar kom natten mellen 14 & 15 mars. Landets armé sattes i rörelse och marscherade norrut in i Libanon. Snart hade Israel ockuperat hela området söder om Litanifloden, med undantag av staden Tyr och dess omgivning.

D.) Libanons regering sände en skarp protest mot invasionen till FN's säkerhetsråd 15 mars. Säkerhetsrådet diskuterade den libanesiska protestnoten under ett möte 17 mars, och två dagar senare antog rådet resolution 425.

E.) I den kräver FN strikt respekt för Libanons internationellt erkända gränser, dess suveränitet och politiska självständighet. Resolutionen kräver också ett omedelbart israeliskt tillbakadragande från Libanon och att Israel ska upphöra med sin militära aktioner riktad mot landet. Säkerhetsrådet beslutade att inrätta en tillfällig fredsstyrka i Libanon, bestående av personal från några av FN's medlemsländer. Enligt resolution 425 är fredsstyrkans (UNIFIL's) uppdrag att övervaka tillbakadragandet av de israeliska styrkorna, skapa fred och säkerhet samt att hjälpa Libanons regering att återupprätta sin auktoritet i området. I en senare resolution, nummer 511, utökades UNIFIL's uppdrag till att även gälla humanitär hjälp åt lokalbefolkningen.

På väg ut på ett uppdrag


F.) UNIFIL's militära styrka och kompositioner har varierat genom åren. Det året jag tjänstgjorde, 91/92, bidrog Fijiöarna, Finland, Frankrike, Ghana, Irland, Italien, Nepal, Norge och Sverige med trupp till fredsstyrkan. Tidigare har även soldater från bla. Iran, Nigeria Nederländerna och Senegal deltagit i missionen. Chefen för styrkan var under bataljon L110's tid den svenske generallöjtnanten Lars-Eric Wahlgren


UNIFIL | Om min tid | Fotogalleri | Libanon


Sidan uppdaterad 2008-09-03
Magnus Beronius