På plats i APC'n - Balder.
Här avverkade man många mil....

Mange på sin arbetsplats - APC'n "Balder"

.
Radio och sambandsutrustningen.
Den lilla com-radion, överst i bild, användes mest.
Radioutrustningen
.
Utsikten bak, från vagnchefens plats.
Som vagnschef satt man mycket sällan.
Utsikten bak fr VC's plats.
.
Ibland kunde det bli lite "körigt"....
Jag i samspråk med "trafikledningen"
.
Galleriet
Bakåt till möte med israelen framåt till skidutflykt

Magnus Beronius 1998-12-13
Sidan senast uppdaterad 2008-09-03