DE OBESTRIDLIGA STADGARNA FÖR

"GRABBARNA GRUS"

***

GRUNDLÄGGANDE REGLER
§ 1
Alla mötesdeltagare måste för att få deltaga ha spelat minimum 10 svenska riksdaler på "matchen", dvs den match som sänds på Tipslördag.
§ 2
Utöver vad som sägs i § 1 måste mötesdeltagarna ha spelat minimum 32 rader på stryktipset.
§ 3
För att rätt atmosfär skall infinna sig under ett möte ställs krav på klädsel. Mötesdeltagarna bör medtaga brynja/linne alt. fotbollströja och/eller långkalsonger. Vidare måste den mängd alkohol medtagas som är erfoderlig för att individen i fråga skall erhålla en godtagbar berusningsnivå.
§ 4
Kvinnor får naturligtvis inte på något sätt deltaga under ett möte.
ORDFÖRANDESKAPET
§ 5
Den som ansvarar för mötet är ordförande ! Han svarar, utöver vad som sägs i 6-8 §, för att varm föda erhålls under kvällen.
§ 6
Ordförande är skyldig att inbjuda de personer som bifogas dessa stadgar till kommande möte. Inbjudan bör ske minst en vecka före den tänkta lördagen.
§ 7
Om ordföranden önskar inbjuda andra än de som ingår i "Grabbarna Grus" , så är det möjligt. I förekommande fall måste dessa personer informeras av ordförande om dessa stadgar. De personer som inbjudits så som beskrivs i denna paragraf deltager inte i kampen om nästa ordförandeskap.
§ 8
Den som under ett möte erhåller ordförandeskapet måste hålla nästa möte inom sex [6] veckor.
ATT BLI ORDFÖRANDE
§ 9
Den som vinner mest på stryktipset vinner mest och blir således ordförande för nästa möte.
§ 10
Om ingen lyckas med vad som sägs i § 9 blir den som har sämst resultat på stryktipset ordförande för nästkommande möte. Om en eller flera har lika urusla resultat blir den som har satsat mest ordförande.
§ 11
Den som tilldelas ordförandeskapet erhåller vandringspriset - "The Bullit"
ÖVRIGA REGLER
§ 12
Utgång efter innhalering av föda/dryckesjom är obligatorisk.
§ 13
Säsongen för "Grabbarna Grus" följder den som uppstakats av den engelska fotbollsligan och Tipslördag
§ 14
Beivrelse av ovanstående regler bestraffas hårt men rättvist.

Sammansatt av TIMPA

FRÅGOR..?
TIPPA LUGNT!

grabbarnaGrusgrabbarnaGrusgrabbarnaGrusgrabbarnaGrusgrabbarnaGrusgrabbarnaGrusgrapparnaGrusgrabbarna

Magnus Beronius 1999-09-08
Senast uppdaterad 2008-09-10 21:42